Rejestracja umowy PPK

Dane
pracodawcy
Umowa Dane przedstawicieli
pracodawcy
Dane osób
obsługujących
Podsumowanie

Po podaniu KRS lub REGON dane pracodawcy uzupełnią się automatycznie.

Czy pracodawca posiada numer KRS?

Nie wybrano odpowiedzi

Pracodawca nie posiada numeru REGON

Nie wybrano odpowiedzi

Dane podmiotu

Błędny numer KRS

Błędny numer REGON
Błędny numer NIP
Czy jesteś pracodawcą odrębnym od podmiotu powyżej?

Nie wybrano odpowiedzi

Nie podano nazwy

Wskazano niepoprawny znak

Błędny numer NIP

Błędny numer w ewidencji

Adres siedziby

Nie podano nazwy

Wskazano niepoprawny znak

Nie podano ulicy

Nie podano numeru budynku

Nie podano numeru lokalu

Nie podano miasta

Błędny kod pocztowy

Nie podano państwa

Nie podano poczty

Adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego

Nie wybrano odpowiedzi

Nie podano ulicy

Nie podano numeru budynku

Nie podano numeru lokalu

Nie podano miasta

Błędny kod pocztowy

Nie podano państwa

Nie podano poczty

Forma prawna

Nie wybrano odpowiedzi

By przejść dalej uzupełnij brakujące lub błędnie wypełnione pola.

Wstecz